Vědci z Univerzity Jižní Floridy objevili další zdroj úniku. Dospěli k závěru, že malé kapičky ropy nalezené v hloubce jsou z dalších podmořských vývěrů. Zjistili to po týdenní analýze vzorků vody z velkých hloubek.

„Tyto uhlovodíky jsou z hloubky a nejsou spojené s ropou, která zpětně klesá do hloubek, váží se ke zdroji ropy z vrtu pod plošinou Deep Horizon,“ uvedl David Hollander, který se specializuje na chemii oceánů. Ropa z vrtu uniká potrubím a je pod tlakem vyvrhována vzhůru.

„Jsou tu náznaky, že se to šíří. Je to zřejmě více úniků než jen jeden,“ uvedl oceánograf, který ale nemohl uvést, jak velký může být tento únik.

Společnost BP zjištění vědců neignoruje, i když dříve tvrdil její výkonný ředitel Tony Hayward: „Je to ropa z povrchu. Žádné jiné úniky tu nejsou.“

Nyní jiný ředitel Bob Dudley uvedl: „Bereme tyto hypotézy vážně a prověřujeme je.“